മേഘങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചാണോ ഇടിമിന്നലുണ്ടാകുന്നത് ?

മേഘങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചാണോ ഇടിമിന്നലുണ്ടാകുന്നത് ?

Lightning Over City
Lightning Over City

സാക്കോ ചാൻ👱 :
മേഘങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചാണോ ഇടിമിന്നലുണ്ടാകുന്നത് ?

മിയോ ചാൻ👲 :സാക്കോ ,കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അല്ല.അത് വിശദീകരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്.

സാക്കോ ചാൻ👱:
എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞ,ചെലപ്പോൾ എനിക്ക് മനസിലാവും.😂

മിയോ ചാൻ👲 :
ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്‌ളിൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇടിമിന്നൽ വൈദ്യുത പ്രതിഭാസമാണെന്നു കണ്ടെത്തിയത്.

സാക്കോ ചാൻ👱 :
അതെങ്ങനെയ ഇടിമിന്നൽ വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ?

മിയോ ചാൻ👲 :
അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജലബാഷ്പങ്ങൾ കൂടിചേർന്നാണ് മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.പക്ഷെ അവ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ ’പാറക്കല്ല് പോലെ ’ ഉറച്ച ഘടനയല്ല.വാതങ്ങളുടെയും ,ജലബാഷ്പങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കൂട്ടായ്മയായി കരുതാം (-15 ) മുതൽ (-25 )ഡിഗ്രി വരെ താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ ഉള്ള തണുത്തു കുളിരുകയറിയ വായു മേഘത്തിനുള്ളിൽ മുകളിലോട്ടു ചലിക്കുന്നു.

സാക്കോ ചാൻ 👱:
അപ്പൊ മേഘങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ ടോമോ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചത്.

മിയോ ചാൻ 👲:
അങ്ങനെയല്ല സാക്കോ,മേഘപാളികളിലെ അതിവേഗം മുകളിലോട്ടു ഉയരുന്ന വായുതന്മാത്രകളോടൊപ്പം വെള്ളം തണുത്തു ചെറുതും വലുതുമായ ഐസ് കട്ടകൾ ഉണ്ടാകുന്നു.ചെറിയ ഐസ് പരലുകള് (ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽ ) മുകളിലോട്ടു പോകുന്നു.ഈ ഐസ് പരലുകൾ , graupel ആയിട്ട് ഉരസി നീങ്ങുന്നു.

സാക്കോ ചാൻ👱 :
അതെന്താണ് അവസാനം പറഞ്ഞ graupel ?

മിയോ ചാൻ 👲:
graupelഎന്നാൽ കോൺ flake പോലെയുള്ള ഐസിന്റെ കൊച്ചുപാളികൾ.മഞ്ഞുവീഴ്ചയുള്ളപ്പോൾ പറന്നു വീഴുന്ന-’ഫന ’സിനിമയിലൊക്കെ മഞ്ഞു പെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ചെറിയ ഐസ് പാളി-.ഏതാണ്ട് അത് തന്നെ .വലിപ്പം കൂടിയ ഐസ് കട്ട എന്ന് മനസിലാക്കിയാൽ മതി.

.സാക്കോ ചാൻ 👱:
എന്നട്ടെങ്ങനെയാ ,അത് ഉരസുമ്പോഴാണോ മിന്നലുണ്ടാകുന്നത്?

മിയോ ചാൻ👲 :
അതായതു സാക്കോ,മേഘത്തിന്റെ ഇലക്ട്രിഫികേഷനെ പറ്റി ശാസ്ത്രം ഇന്നും അന്വേഷണത്തിൽ തന്നെയാണ്.നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐസ് പരലുകളും ,graupelum തമ്മിൽ ഉരസുമ്പോൾ ഐസ് പരലുകൾക്കു ഇലെക്ട്രോണുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു.electron നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഐസ് പരലുകൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൈവരുന്നു.പക്ഷെ graupelukalkku നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൈവരുന്നു.

സാക്കോ ചാൻ👱 :
അതെന്താ അങ്ങനെ ?ചാർജ് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാ ?

മിയോ ചാൻ👲 :
electroninu നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്നറിയാലോ.ഐസ് പരലും graupel ഉം ഉരസുമ്പോൾ കുറെ electron നഷ്ടപ്പെടുന്നു.വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഐസ് പരലിന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇലെക്ട്രോണ് graupel നു നേട്ടമാണ്.എന്നുവെച്ചാൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഐസ് പരലുകൾക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടോ അത്രയും ഇലക്ട്രോൺ graupell നേടുന്നു.അപ്പോൾ അതിനു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൈവരുന്നു.

സാക്കോ ചാൻ👱 :
മനസിലായി,ഭാരം കൂടിയ graupel മേഘത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തേക്കും ,ഭാരം കുറഞ്ഞ ഐസ് പാളികൾ മുകളിലേക്കും പോകുന്നു,അല്ലെ ?

മിയോ ചാൻ👲 :
അത് തന്നെ.മേഘത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്തു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൈവരുന്നു.മുകളിൽ പോസിറ്റീവും.

സാക്കോ ചാൻ👱 :
ഇനിയെന്താണ് നടക്കുക ?

മിയോ ചാൻ 👲:
കോടിക്കണക്കിനു ഇലെക്ട്രോണുകൾ മേഘത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്തു കുമിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്നു.ഇത് ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കും.

സാക്കോ ചാൻ👱 :
അതെന്തിനാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് ?

മിയോ ചാൻ👲 :
ഇനി പറയുന്ന പ്രതിഭാസം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു.നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൈവന്ന മേഘം ഭൂമിയിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉളവാക്കുന്നു.അഥവാ ഒരു ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ വിപരീത ചാർജ് ഉളവാക്കുന്നു.ഇവിടെ മേഘം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയതു കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു.മേഘത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്തെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നെഗറ്റീവും.ആദ്യം പറഞ്ഞ രീതിയാണ് (മേഘം നെഗറ്റീവ് )കൂടുതലായി സംഭവിക്കുന്നത്.

സാക്കോ ചാൻ👱 :
അതിനു ഭൂമിയും മേഘവും യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ലല്ലോ.പിന്നെങ്ങനെ ചാർജാവും ?

മിയോ ചാൻ👲 :
അതാണ് ഞാൻ പ്രതിഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞത്.മേഘത്തിലെ ഉയർന്ന ചാർജ് ഭൂമിയിലെ വസ്തുവിനെ വിപരീത ദിശയിൽ ചാർജ് ചെയ്യിക്കുന്നു.ഇതിനെ ചാർജ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും .

സാക്കോ ചാൻ 👱:
ഇതെങ്ങനെ മിന്നലാവുന്നു ?

മിയോ ചാൻ👲 :
ഈ വലിയ ചാർജ് വ്യൂഹം ഭൂമിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കച്ചിത്തുരുമ്പാണ് നേരത്തെ ഭൂമിയിൽ നടന്നത്.എന്നുവെച്ചാൽ മേഘത്തിന്റെ ചാർജിനു വിപരീത ചാർജിൽ ഭൂമി ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്.ഭൂമിക്കും മേഘത്തിനും ഇടയിലെ ഈ ഉയർന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം കാരണം അന്തരീക്ഷം അയോണീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

സാക്കോ ചാൻ👱 : അയോണീകരിക്കപ്പെടുമ്പോ അന്തരീക്ഷത്തിനു എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ?

മിയോ ചാൻ👲 :
അയോണീകരിക്കപ്പെട്ട അന്തരീക്ഷം വൈദ്യുതിയെ (ഇലെക്ട്രോണിനെ )കടത്തിവിടാൻ പാകത്തിലായി.സാധാരണ ഗതിയിൽ അന്തരീക്ഷം വൈദ്യുതിയെ കടത്തിവിടാറില്ല.ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പവർ ലൈൻ ഒക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് മൂടി വെക്കണമായിരുന്നു.

സാക്കോ ചാൻ👱 :
അപ്പോൾ മേഘവും ഭൂമിയും തമ്മിൽ ഒരു ലോഹക്കമ്പി കണക്ട് ചെയ്തത് പോലെയായി.അല്ലെ ?

മിയോ ചാൻ👲 :
അതെ.തന്നെയുമല്ല അതിഭീകരമാം വിധം ഇലക്ട്രോണുകൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും.അവസഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയിലെ വലിയ താപം കാരണം വായു ചുട്ടുപഴുത്തു പ്രകാശം തരുന്നു.അതാണ് മിന്നൽ.വളരെ നൈമിഷികമായ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്.കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിനു മുമ്പേ എല്ലാം നടന്നു കഴിയും.

സാക്കോ ചാൻ👱 :
അപ്പോൾ ഇടിനാദമോ?

മിയോ ചാൻ 👲:
ചൂടായ വായുപടലം ചുറ്റിലും അതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു.അതിന്റെ അലയാണ് ഇടിനാദം.മിന്നലിന്റെ ദിശയിലൂടെ ഈ പ്രവർത്തനം തുടരുന്നു.അത് കൊണ്ട് ശബ്ദത്തിനു റോളിങ്ങ് എഫ്ഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നു.

സാക്കോ ചാൻ 👱;
ചാണകത്തിൽ ഇടിവാൾ വീണാൽ സ്വർണ്ണമാകും എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ

മിയോ ചാൻ👲 :
പൊന്നു സാക്കോ,ഇടിവാൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു സാങ്കല്പികം മാത്രമാണ്.കത്തിയമരുന്ന വായു യൂപം വാളായോ,ഗോളമായോ തോന്നുന്നു എന്ന് മാത്രം.ഇതൊക്കെ സെക്കന്റിന്റെ ആയിരം അംശത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തികളാ.പിന്നെങ്ങനെയാ ചാണകത്തിൽ ഇടുക !!ഇനി ചാണകത്തിൽ നേരെ ’വാൾ ’ വീണാലും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോണില്ല.

സാക്കോ ചാൻ 👱
:ഇത്രയേ ഉള്ളൂ !!
പിന്നെ മേഘത്തിൽ ഇപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് തന്നെയാവുമോ ?

മിയോ ചാൻ👲 :
ആവണമെന്നില്ല.ചില സാഹചര്യത്തിൽ മേഘത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തു പോസിറ്റീവും മുകൾ ഭാഗത്തു നെഗറ്റീവും കാണാറുണ്ട്.അപ്പോഴും മിന്നലിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ല.അനിസ്ചതത്വം നിറഞ്ഞ പ്രതിഭാസം ആയതു കൊണ്ട് പഠനം ഇപ്പോഴും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

Lightning Fall
Lightning Fall

സാക്കോ ചാൻ👱 :
മിന്നലിന്റെ അപകടങ്ങൾ എമ്പാടും കേട്ടിട്ടുണ്ട് .എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഇടിമിന്നല് കൊണ്ട് ഉണ്ടോ ?

മിയോ ചാൻ👲 :
അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജനെ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് മിന്നലിനു റോൾ ഉണ്ട്.

സാക്കോ ചാൻ👱:
മിന്നലെടുത്തു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാണല്ലോ ഇടി നാദം ഉണ്ടാകുന്നത് ?അതെന്താ ?

മിയോ ചാൻ 👲:
രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ സമയം നടക്കുന്നു.പക്ഷെ പ്രകാശത്തിനു വേഗത വളരെ കൂടിയതിനാൽ ആദ്യം മിന്നലും പിന്നെ ഇടിയും കേൾക്കുന്നു.

സാക്കോ ചാൻ👱 :
എന്തുമുന്കരുതൽ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ?

മിയോ ചാൻ👲 :
ഒറ്റപ്പെട്ടതും തുറസ്സായതുമായ സ്ഥലത്തു നിൽക്കാതിരിക്കുക.വലിയ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കാതിരിക്കുക.ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാതിരിക്കുക ,ലോഹഭാഗങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക.കുന്നിൻമുകളിൽ(സമതലത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്ന ഭാഗത്താണെങ്കിൽ) സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറുക .(ഒറ്റപ്പെട്ടതും ഉയർന്നതുമായ പ്രദേശത്തു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചാർജ് induce ചെയ്യപ്പെടുകയും,മിന്നലിലേക്കു ’ലീഡർ ’ ആയി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും.പല അധ്യാപകരും വേണ്ടത്ര മിന്നലിന്റെ ശാസ്ത്രത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാത്തത്തിൽ ഈ പ്രതിഭാസം ചർച്ചയാവാറില്ല.എങ്കിലും നല്ലമാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്.

Mike and Sean
Sean and Mike

1975 ല്‍ സഹോദരങ്ങള്‍ ആയ മൈക്കും (18) ഷിനും (12) അമേരിക്കയില്‍ കേലിഫോര്നിയയിലെ മോരോ റോക്ക് എന്നാ വന്‍ ഗ്രാനൈറ്റ് കുന്ന് കയറുകയായിരിന്നു. അപ്പോള്‍ അവരുടെ മുടി പൊങ്ങി വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചത് . അപ്പോള്‍ എടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഇടിമിന്നല്‍ ഏല്‍ക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുന്‍പാണെന്നു ഇവര്‍ അറിഞ്ഞില്ലാ.

ഇവര്‍ക്ക് ആ അപകടത്തില്‍ നിന്നും ജീവന്‍ തിരിച്ച് കിട്ടി. ഇവര്‍ ഇരുവര്‍ക്കും ഫോട്ടോ എടുത്ത ഇവരുടെ പെങ്ങള്‍ മേരിക്കും പൊള്ളല്‍ ഏല്‍ക്കേണ്ടിവന്നെങ്കിലും വലിയ ആപത്തൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലാ.

ഇങ്ങനെ മുടി എഴുനേറ്റു നില്‍ക്കുന്നത് ഇടിമിന്നല്‍ വരാന്‍ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ള മുന്നറിപ്പാണ്.

One Reply to “മേഘങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചാണോ ഇടിമിന്നലുണ്ടാകുന്നത് ?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.